Blog Iconet

Úvahy zejména tradiční

Strom života

29.07.2021

V poslední době zemřelo, zdá se, více známých osobností než bývá zvykem a z krátkodobého pohledu zemřelo také nejvíce lidí v roce (předchozí vrchol byl před cca 30ti lety). Přiřadit je ke "covidovým obětem" se hysterickému establishmentu vždy nedaří a skutečná příčina se "nehodí". Faktem je, že se na konci obou světových válek narodilo ročně daleko...

Quo Vadis Homo

14.12.2020

Již 30 let jsem neviděl tak aktivní policii jako nyní a také jsem neviděl tolik policejních aut a tolik policajtů v jednom okamžiku na stejném místě, jako jsem viděl v posledních týdnech na českobudějovickém náměstí při hlídání stánků s punčem. Vrcholem potom je vniknutí zásahové jednotky na narozeninovou party s beranidlem a samopaly. Hrůza! Je...

Ne, pouze logický projev konzistentně sobeckého a arogantního člověka s touhou po moci a penězích (nejhorší možná kombinace). Shodou okolností jsem si den před návštěvou Prymuly v restauraci, po jeho vyjádření o původu viru v čínské laboratoři, napsal: "Soudruh plukovník se nezapře. Kam vítr, tam plášť. Věřit se mu tedy nedá ani slovo." Myslel jsem...

V nedávných deštivých dnech jsem si četl paměti V.V.Tomka "Z mého života". Ač zmínka na smutné téma, musel jsem se při jejím čtení usmát, jak před dvě stě lety řešili podobné problémy jako my dnes. Ovšem svérázně a jinak. Rozhodně však "promořením" (a tancem bez roušek). Co by tomu asi řekl Prymula!

Leccos bude jiné, ale jistě ne lepší. A to ne snad ze zdravotního, ale spíše společenského a ekonomického pohledu. Jak to dopadne s našimi úsporami, financováním zdravotního a důchodového systému, investicemi do infrastruktury a kurzem koruny? A kam pojedeme na dovolenou, jestli vůbec? Příjemné úvahy to nejsou. Obávám se také, že poroste podpora...