Blog Iconet

Úvahy zejména tradiční

Zdeněk Mahler nedlouho před smrtí napsal, že v současné době dochází k masivní revizi českých dějin, přehodnocují se události, jejich smysl, osobnosti. Také uvedl, že se hlásí k dějinné lince, kterou reprezentují Karel IV., Hus, Komenský, Palacký, Havlíček a Masaryk. Ano, souhlasím. A asi bych přidal ještě Beneše, protože se překrucují i dějiny...

Quo Vadis Homo

14.12.2020

Již 30 let jsem neviděl tak aktivní policii jako nyní a také jsem neviděl tolik policejních aut a tolik policajtů v jednom okamžiku na stejném místě, jako jsem viděl v posledních týdnech na českobudějovickém náměstí při hlídání stánků s punčem. Vrcholem potom je vniknutí zásahové jednotky na narozeninovou party s beranidlem a samopaly. Hrůza! Je...

Ne, pouze logický projev konzistentně sobeckého a arogantního člověka s touhou po moci a penězích (nejhorší možná kombinace). Shodou okolností jsem si den před návštěvou Prymuly v restauraci, po jeho vyjádření o původu viru v čínské laboratoři, napsal: "Soudruh plukovník se nezapře. Kam vítr, tam plášť. Věřit se mu tedy nedá ani slovo." Myslel jsem...

V nedávných deštivých dnech jsem si četl paměti V.V.Tomka "Z mého života". Ač zmínka na smutné téma, musel jsem se při jejím čtení usmát, jak před dvě stě lety řešili podobné problémy jako my dnes. Ovšem svérázně a jinak. Rozhodně však "promořením" (a tancem bez roušek). Co by tomu asi řekl Prymula!

Leccos bude jiné, ale jistě ne lepší. A to ne snad ze zdravotního, ale spíše společenského a ekonomického pohledu. Jak to dopadne s našimi úsporami, financováním zdravotního a důchodového systému, investicemi do infrastruktury a kurzem koruny? A kam pojedeme na dovolenou, jestli vůbec? Příjemné úvahy to nejsou. Obávám se také, že poroste podpora...

Tak se raději vrátím do historie, ale u tématu ohrožení nemocí zůstanu. Před sto a více lety se žilo zcela jinak.