Moje republiko, vše nejlepší k svátku

28.10.2022

Na začátku října jsem v diskuzi na Seznamu narazil na příspěvek "Posledních 33 let se u nás historie nepřepisuje". Polemizoval jsem a na otázku "Co se tedy přepsalo?" jsem napsal "Mnohem jednodušší by bylo odpovědět, co se nepřepisuje a nekřiví! Tak snad Sámova říše a Velká Morava - je to dávno a nic určitého se stejně neví!" Když jsem totiž přemýšlel, co všechno se přepsalo, měl jsem pocit, že všechno od středověku se přepisuje a překrucuje. Husitství,  role Habsburků, Bílá Hora, doba temna, obrozenectví, čím více k současnosti, tím více přepisování dějin států (USA, VB, Polsko, Sovětský svaz), samozřejmě i našeho. Přepisují se dějiny kolonializmu, obou světových válek, imperialistických snah o ovládnutí světa. Z dějepisů se vytrácí bída obyčejných lidí, vyzdvihují se často problematické skutky panovníků, šlechty, katolické církve, buržoasie, sedláků,... Potlačují se myšlenky na utrpení těch 90% chudých, kteří to současné bohatství odpracovali, bitvy vybojovali a často v nich (jako můj praděda) padli. Za to, co jsem nyní napsal bych byl v médiích okamžitě označen za levičáka či dokonce bolševika! A způsob "vymývání mozků"? Začíná to dětskými pořady, pokračuje výběrem filmů či jiných uměleckých děl a končí zkreslováním informací v dokumentech a besedách (viz Historie.cz). Vzpomněl jsem si na poznámku v ČT k životu Josefa Lady: "Rodina žila skromně, ale nestrádala". (Mimochodem jsem s ní polemizoval i v diskuzi k pořadům - dnes už zrušené.) Lada ve svých vzpomínkách píše: Domek byl vlhký a měl jednu obytnou místnost, na zemi udusaná hlína, po stěnách v zimě stékaly potůčky vysrážené vody a na podlaze tvořily jezírka, otec-švec umíral roky na rozedmu plic a přitom tvrdě pracoval, v místnosti byla dílna a žilo tam 5 lidí i více, jedna sestra zemřela mladá na zánět ledvin z prochlazení (také umírala ve stejné místnosti mezi ostatními). Lada sám měl až do doby dospělosti v podstatě stále hlad. Byl výborný žák, i když brzy ráno před školou a večer po škole musel pást husy a kravku, podobně jako většina dětí z Hrusic. Takže strádal či nestrádal? Toť otázku! (Ostatně, velmi podobně v té době žily i rodiny mých předků.) To jen malá ukázka, která mě namátkou napadla! Co si asi dnešní děti představí, když v televizi řeknou, že rodina jejich snad ještě stále milovaného malíře žila skromně, ale nestrádala? Patrně tak, že každý v rodině neměl svůj chytrý telefon a elektrokolo!  

"Sláva České republice!"