Sociální funkce pošty

15.10.2019

Vážený pane místopředsedo vlády, pane ministře, vážení představitelé ČSSD!

V poslední době se stále častěji hovoří o zvyšování efektivity České pošty, dosažení zisku, snížení počtu zaměstnanců apod. Rád bych k této věci řekl svůj názor. Není to laický názor člověka bez znalostí problematiky. Počátkem 90. let jsem byl ředitelem Okresní správy spojů a členem dozorčí rady tehdy ještě společného podniku pošty, telekomunikací a poštovní novinové služby. Podílel jsem se na oddělování oborů a jejich privatizaci. Vzhledem ke svému vzdělání jsem potom skončil v telekomunikační části, kde jsem byl členem představenstva, ředitelem odštěpného závodu a několik let také personálním ředitelem v době, kdy probíhala restrukturalizace, vstup zahraničního partnera a dramatické snižování počtu zaměstnanců (-25%, -8000 zaměstnanců). V Telecomu byl tento proces zejména podmíněn zásadní změnou technologií (ty nové nevyžadovaly obsluhu) a také vyčleněním řady profesí mimo firmu. I tak s odstupem času vnímám určitý problém struktury telekomunikačních společností pro starší občany zejména na venkově přiblížit se k novým telekomunikačním službám z důvodu absence lidských kontaktů a poskytnutí přiměřené pomoci. Obor telekomunikací se stal ryze podnikatelskou dynamicky se rozvíjející aktivitou. Znám ale řadu vysoce kvalifikovaných seniorů (doktorů, inženýrů), kteří si neosvojili ani používání elektronické pošty, natož chytrých telefonů! V některých městech mají dnes senioři dokonce problém s novými parkovacími automaty, elektronickým prodejem vstupenek apod. Zatím se ale bez těchto dovednosti dá žít, i když se stále většími problémy.

Jinak je to ale s funkcí pošty. Ta historicky plnila (a to i v tragických dobách válek) roli zprostředkovatele kontaktů i pro ty poslední, nejchudší a opuštěné. A poskytovala základní služby poštovní, peněžní i jiné prostřednictvím konkrétních, většinou v místě známých lidí - doručovatelů a přepážkových pracovníků. Již nyní se tato sociální role vytrácí, s další automatizací a zefektivňováním se patrně zcela ztratí (iniciativa "Adoptuj svého seniora to asi nevyřeší"). Jak se bude žít starším lidem (ale nejedná se pouze o ně) například na zmiňovaném venkově? Stále se hovoří o procentuálním nárůstu seniorů, potřebě zkvalitnění služeb pro ně. Není to právě tato služba, která by měla zůstat zachována? Vždyť se jedná "pouze" o jednotky miliard korun ročně, částku, která se na dotacích vyplatí jednomu podnikatelskému subjektu.

Jsme svědky globalizace, centralizace, automatizace, "násilné digitalizace", ale nikde jsem dosud neviděl kvalitní analýzu sociálních a demografických dopadů těchto moderních trendů. Dotace rozhodně nejsou správným řešením!

Nejsem voličem ČSSD, ale vnímám sociální problémy ve společnosti. Zdá se mi, že ČSSD nemůže najít nové adekvátní téma pro svůj program. Myslím, že by právě řešení této problematiky vaší straně slušelo.

S pozdravem ing. V.S., M.B.A.

P.S. V nedávných dnech jsem zaregistroval diskuzi politických representací v Rakousku o zakotvení práva na platbu v hotovosti a zachování mincí a bankovek do ústavy. Je vidět, že se touto problematikou jinde také zabývají.