Selhání plukovníka?

23.10.2020

Ne, pouze logický projev konzistentně sobeckého a arogantního člověka s touhou po moci a penězích (nejhorší možná kombinace). Shodou okolností jsem si den před návštěvou Prymuly v restauraci, po jeho vyjádření o původu viru v čínské laboratoři, napsal: "Soudruh plukovník se nezapře. Kam vítr, tam plášť. Věřit se mu tedy nedá ani slovo." Myslel jsem tím, že se mu nedají věřit politické postoje ani morální kredit. Vzápětí se moje přesvědčení naprosto potvrdilo. Nejen skutky, ale i následným koktáním při jejich vysvětlování. Celou dobu jeho působení na MZ jsem navíc pochyboval o správnosti aplikace odbornosti v jeho rozhodování a v jeho destruktivních krocích.

Ale! Není to nahodilá chyba člena kohorty ANO, je to přeci standardní projev smetánky posbírané v kultuře hnutí ANO. Nadřazenost, prospěchářství, bezcharakterní a bezohledný kariérismus jsou základními kameny kodexu hnutí. Prototypem člena je sám předseda. Prominentní člen KSČ/KSS, spolupracovník STB, pochybný podnikatel. Navíc jedna charakteristika, o které se příliš nemluví, Slovák. Slušný Čech by asi neusiloval o post premiéra ve Slovenské republice (jako ne slušný Ital ve Francii). Ale Slovákům a zpovykaným Slovenkám (abych byl genderově korektní) tato sebereflexe často chybí, ve významných funkcích se to těmi ambiciózními od počátku Československa i nyní přímo hemží. A nikdy jim nedělala problém minulost ve zločineckých a nacionalistických organizacích (uherských, fašistických, komunistických, mafiánských).